Všebecné obchodní podmínky

Autor a provozovatel projektu Zdraví mě baví je Iva Vaňková.

Žádné informace z článků, videí a jiných příspěvků na tomto webu Zdraví mě baví nesmí být považovány za lékařské nebo jiné zdravotní poradenství. Cvičení a následování doporučení zveřejněných v rámci projektu Zdraví mě baví je na vlastní nebezpečí a autor se zprošťuje jekékoliv odpovědnosti za případné zranění nebo škody. V případě zdravotních komplikací konzultujte vhodnost účasti na cvičení a následování doporučení s vaším lékařem.

Jak používáme cookie soubory?

Při využití služeb ZDRAVÍ MĚ BAVÍ mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služeb ZDRAVÍ MĚ BAVÍ. ZDRAVÍ MĚ BAVÍ respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky zdravimebavi.cz nebo webové stránky, kde se nachází kód ZDRAVÍ MĚ BAVÍ, v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb ZDRAVÍ MĚ BAVÍ a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.